Kautsar, Muhammad Haikal, UNIVERSITAS PERTAHANAN, Indonesia